Kulturbärare sökes i Värmdö

Igår fick jag ta över processen att implementera ny verksamhetsidé, värdegrund och vision i Värmdö IF. En flersektionsförening med drygt 2000 medlemmar som vill enas om grundläggande värderingar.
Nu ska vi hitta och ha ett möte med kulturbärare i föreningen för att starta det riktiga arbetet med att få en levande värdegrund på plats.

Att komma fram till värdegrunden är ett viktigt arbete men gör ingen nytta förrän den lever ute i verksamheten. Ser fram emot det fortsatta arbetet i denna fantastiska förening.

Värmdö IF - Hemmesta