Varför finns ridklubben?

Varför finns ridklubben?

Kombinationen ideellt driven Ridförening och kommersiellt driven Ridskola är väldigt vanlig och något som fungerar väldigt bra för de flesta föreningar. Det som dock lätt uppstår i många ridklubbar är osäkerhet om föreningens roll och erbjudande. De flesta som rider på ridskolan har svårt att skilja på ridskola och ridklubb, vem som gör vad, och varför ska jag betala medlemsavgift till en förening.

Det viktiga här är att lyckas profilera föreningen och dess erbjudande till medlemmarna.

Under en härlig helg på Vaxholms hotell diskuterade vi detta för att göra ett avstamp mot en tydligare profilering av Vallentuna Ridklubb. Många bra idéer och spännande diskussioner.

Med Vallentuna Ridklubb på Vaxholms hotell