National Club Scorecard

Projektet växte fram ur ett arbete runt Trygg Cricket som ledde till en komplett utbildningsplattform för Sveriges cricketföreningar. Plattformen innehåller fyra områden.
1. Club Fitness (föreningslära, stadgar, ekonomi och good governance)
2. Club Values & Culture (mångfald, jämställdhet, värdegrund och trygg cricket)
3. Club Performance (utveckling av spelare, tränare, träning/tävling och styrelse/förening)
4. Club Commitment (mål, tillväxt, samarbete och varumärke)

Varje område innehåller material i olika ämnen och uppgifter som poängbedöms. Föreningar leder sin egen utveckling själva eller tillsammans med RF-SISU. Varje område kan växa i takt med föreningarnas utveckling och poängbedömningarna gör att föreningarna kan ”levla upp”.

Läs mer på cricket.se