Som årsmötesordförande på GIH för en förening var intresset så stort att det tog det så lång tid med registrering av röstlängd och olika omröstningar att mötet tvingades till ajournering.

Att ha närmare 200 deltagare på ett årsmöte där dessutom många har fullmakt med sig betyder att demokratin får arbeta.