Krishantering

Under min tid som ordförande i en förening inträffade den fruktansvärda tsunamin i Thailand som påverkade föreningen och då upptäckte vi att vi saknade kunskap och rutiner för att hantera kriser. Vi tog därför fram krishanteringsplaner och skapade en organisation för att hantera detta och allt annat som kan hända i en förening. Allt från allergichocker och värmeslag till större olyckor och allvarliga händelser.

Jag har även 15 år bakom mig som både anställd av och leverantör till räddningstjänsten vilket har gett mig en hel del erfarenhet och kunskap i förebyggande och hantering av kriser.

Att ha en bra beredskap skapar trygghet när det som inte får hända ändå händer.