Processledning

Jag hjälper ofta organisationer att utvecklas på olika sätt. Några exempel kan vara:

  • Organisationsstruktur, roller och ansvar
  • Värdegrund, mål och vision
  • Genomgång av förenings- och förbundsstadgar
  • Genomlysning av verksamheter
  • Trygghetsarbete
  • Mentorskap för styrelsen och ledarskap

För att åstadkomma förändring är det ofta bra med en utomstående facilitator som kan leda processen och komma med nyfikna frågor, nya inspel och en verktygslåda för att komma vidare. Nya ögon ser andra saker och med erfarenheter från andra tillförs nya aspekter. Dessutom påverkas inte gruppen av att känna processledaren och därmed kanske ha vissa omedvetna, förutfattade inställningar till denne alternativt att det finns inbyggda hierarkier inom organisationen som påverkar arbetet. Rollen som facilitator är att guida gruppen och få arbetet att gå framåt utan att ha direkt påverkan på resultatet eller genomföra egna lösningar/idéer.

Jag processleder ofta vid diskussioner om sammanslagningar, isärslagning och andra organisationsförändringar och resultatet blir ibland som de trodde från början och ibland visar det sig att det är bättre att inte göra något och det har oftast visats sig rätt just då.

Några exempel på där jag agerat processledare är t.ex. bildandet av Haninge Anchors (se film nedan) och ”Utmärkt förening” i bl.a Haninge kommun, 

Jag leder även processer där flera olika organisationer skall enas om gemensamma principer trots att de delvis är lite av ”konkurrenter” och bevakar sina egna intressen. Ett exempel är att ta fram tidsfördelningsprinciper för Gymnastikförbundet Öst för fördelning av träningstider i Stockholms specialhallar för gymnastik.

Jag har under flera år hållt i ”Strategiskt styrelsearbete” med RF-SISU Stockholm och ”Hållbart styrelsearbete ” med Stockholms Ishockeyförbund där den gemensamma nämnaren är att vi skapar förändring och/eller arbetar upp en bra verksamhet under olika steg. För Svenska Cricket förbundet har jag byggt en utbildningsportal för medlemsföreningarna som kallas ”National Club Scorecard” där vi delat upp det i fyra områden, Club Fitness, Club Culture & Values, Club Performance och Club Commitment. 

För Svenska Konståkningsförbundet bygger jag just nu upp deras föreningsutveckling med förenings- och tävlingslicenser, utbildningsportal och hjälper till med förbundsutvecklingen.

Delaktighet i arbetet och enighet runt värderingar, gemensam vision och vägen mot och slutmålet med processen är grundläggande framgångsnycklar.

Processledning har varit något av en vardag för mig i mina tidigare roller som utvecklingschef, produktchef och som en del av team för införande av globala processer samt många år av organisations- och föreningsutveckling.