Värdegrund

ENGAGEMANG

Något jag ofta får höra om mig själv är att jag är engagerad och att jag inspirerar till engagemang.

Engagemang är självklart grunden för hela idrottsrörelsen och föreningslivet likväl som det är viktigt för både näringsliv och samhälle i stort. Ur engagemang springer utveckling och glädje.

TRYGGHET

Du ska kunna känna dig trygg!

Ytterligare en sak många kunder säger till mig ”Det känns tryggt att jobba med dig” vilket fick mig att reflektera och jag förstod att trygghet är ett viktigt värdeord för mig.

Du ska bli väl omhändertagen, inkluderad, sedd och få möjlighet att delta, påverka och umgås utan att riskera någon form av mobbing, trakasserier eller övergrepp vare sig det är fysiskt eller psykiskt.

Du ska kunna känna dig omtyckt, viktig och älskad. På så sätt stärks din självkänsla och inre motivation så att du inte blir lika beroende av yttre motivation som ”likes” och beröm.

Du ska känna att du vågar chansa, experimentera och testa nya saker utan att riskera repressalier, elaka kommentarer eller andra ”bestraffningar”. Varje misslyckande eller motstånd du möter är feed-back som lär dig och andra något nytt. Du har tagit ett steg som andra inte har gjort och på så sätt lärt dig något som andra inte kan.

INKLUDERING

Alla ska vara välkomna!

Alla människor ska ha lika värde och samma möjligheter att delta, påverka och göra det de själva vill utan att bli åsidosatta pga någon av diskrimineringsgrunderna.

Att t.ex. kvinnor, trots så många år av jämställdhetsplaner och olika initiativ, ännu inte har samma möjligheter eller villkor som män är tragiskt inte bara för kvinnor utan för hela samhället. Det finns även många exempel på där män inte är jämställda med kvinnor vilket kommer lite i skymundan troligen av exakt samma anledning som gör att vi blundar för problemen och de inbyggda normer vi lever med i samhället.

Många organisationskulturer är inte välkomnande för människor som inte passar in i mallen eller ställer upp på de villkor som sitter i väggarna och det har inte alltid med kön att göra. Ibland råder det en sorts koopteringskultur som du måste förhålla dig till för att vara välkommen in i gänget.

Olika är bra och vi borde välkomna alla oavsett kön, kunskap, ålder, ambition eller andra egenskaper. Om två personer tänker lika är en överflödig!

KUL

Livet ska vara roligt!

Att ha kul är det som driver alla människor i allt vi gör oavsett ålder eller om det gäller idrott, skola, jobb, intressen eller livet i stort

Glädje får dig att må bra – Genom att själv må bra gör du bra saker och får andra att må bra. Det främjar hälsa och  välmående, nyfikenhet och lärande

Glädje sprider glädje – Ett gott skratt smittar, våra spegelneuroner gör att vi speglar de vi möter. Om du gäspar så gäspar andra – om du skrattar så skrattar andra.

Glädje driver motivation – Motivation får oss att göra mer av det vi vill göra och då blir vi också bra på det vilket gör det ännu roligare.

En positiv spiral.

Summering

Genom att ta första bokstäverna i varje ord bildas ytterligare ett ord ETIK. Det speglar ganska väl vad jag arbetat med och tycker är viktigt. 2003 var jag t.ex. medgrundare och aktiv i föreningen allFair som arbetade med idrottsetik och även om föreningen inte finns kvar idag är det fortfarande dessa frågor jag brinner för.