Steg 3 och avslutning med Stockholms Ishockeyförbund

Idag knöt vi ihop säcken med Stockholms ishockeyförbund. Steg 3 – Kvalitet där vi pratade om idrottens strategi och föreningarna fick diskutera vad de kunde göra både tillsammans och enskilt i varje förening för att uppfylla målen. Deltagarna fick sedan presentera sitt arbete för att få återkoppling. Under eftermiddagen pratade vi varumärkesarbete, demokrati & engagemang samt implementation av värdegrundsarbetet.
Summan av dessa tre dagar var att de tyckte att det borde göras nästa gång och att fler borde delta.
Steg 3 Stockholms ishockey