Steg för steg mot rättvisare tidsfördelning för gymnastiken

På det senaste mötet med Stockholms gymnastikföreningar presenterade vi nu en modell baserad på den input och de diskussioner vi haft under processen.

Detta innebär att det blir en tydlig koppling till gymnastikens utvecklingsmodell. Samtidigt får vi bort ett regelverk som haft en del problematik tidigare som, förutom att det varit ganska osäkert om och hur mycket träningstid föreningen får tillgång till, också lett till att gymnaster:

  • börjar träna och tävla på alldeles för svåra saker innan de är redo
  • måste träna trots att de är sjuka eller skadade då träningstiden är personlig
  • tvingas tävla mot sin vilja för att få träna
  • måste nå bra resultat på de tävlingar de ställer upp i för att få prioritet

De flesta föreningar delar redan upp sina gymnaster efter deras individuella ambition och inte vad de faktiskt klarar av (för stunden) så nu får de ett system för tidsfördelning som stämmer mer med hur det faktiskt ser ut.

Är du gymnast med hög ambition och tävlar på hög nivå är det självklart att du måste få träna på rätt redskap och i rätt mängd. Samtidigt måste de som utför svåra moment utan ambitionen att bli bäst också ha möjlighet att träna. De får de med detta förslag.

Ett hårt regelverk är också problematiskt för föreningens suveränitet och verksamhetsidé då det inte finns utrymme för så mycket variation. Självklart finns det alltid risk för kryphål och missbruk av alla system men vi tror verkligen att den nya metoden kommer att bli självsanerande.

Snart går vi till beslut och sedan kan det nya systemet tas i drift.

Som så många andra möten i dessa tider hölls även detta online. Hemmakontoret har fått ny setup med OBS-studio, Streamdeck kontrollpanel, Zoom-shotgun mikrofon och en GoPro som webcam. Med bra ljus (softbox uppe till vänster) och en upphängd svart bakgrund så blir det lite som att sitta i en riktig studio.