This is Cricket

This is Cricket

Cricketen är stor över världen även om den är betydligt mindre i Sverige. Majoriteten av de som utövar idrotten i Sverige kommer också från typiska Cricket-länder. De flesta är också vuxna män.

Nu vill Cricketförbundet att de verksamma inom Cricket ska öka kunskapen om svenskt föreningsliv, locka till sig fler kvinnor och barn/ungdomar och samtidigt jobba mer med sin värdegrund.

Inom projektet ”Trygg Cricket” har de anlitat mig för att både lära ut föreningskunskap/styrelseansvar och hålla i en värdegrundsgrupp.

Trots att Cricket är ansett som en gentlemannasport så förekommer många hårda ord och handlingar även inom denna idrott.

Arbetet pågår nu och styrelserna har fått sin utbildning och första mötet har hållits med värdegrundsgruppen.

Målet är att vi genom värdegrunden verkligen ska kunna njuta av sporten och säga ”This is Cricket”

Svenska Cricketförbundet projekt Trygg Cricket