Bättre fäkta än …

Bättre fäkta än …

Fäktning måste vara en av de mest Corona säkra idrotterna vi har. Med masker och avståndspinnar i händerna känner man sig trygg 😀

SAF Fäktförening har nyligen tvingats till nya lokaler som förvisas är stora och fina men samtidigt långt från sin gamla vilket ledde till medlemstapp och ekonomiska svårigheter med t.ex. hög hyra.

Nu har de fått kontroll på ekonomin och det är dags att börja växa igen och vi träffades för att diskutera framtid, mål och vision.

En målsättning och utmaning är att locka till sig nya grupper av ungdomar som normalt inte söker sig till fäktningen.

SAF Fäktförening