Under 2022-2023 är jag engagerad i utvecklingen av olika områden i svensk konståkning. Föreningsutveckling. Revidering av licenssystem för föreningar och tränare. Uppbyggnad av utbildningsplattform för stödmaterial, utbildningar och licenshantering. Tävlingsformer. Processledning av genomförandet av förändringar inom träning och tävling. Träningsguide, …

Förbunds- och föreningsutveckling för Svenska Konståkningsförbundet Läs mer »

Projektet växte fram ur ett arbete runt Trygg Cricket som ledde till en komplett utbildningsplattform för Sveriges cricketföreningar. Plattformen innehåller fyra områden.1. Club Fitness (föreningslära, stadgar, ekonomi och good governance)2. Club Values & Culture (mångfald, jämställdhet, värdegrund och trygg cricket)3. …

This is Cricket – National Club Scorecard Läs mer »