Enskedemodellen som förebild

Enskedemodellen som förebild

2016 blev Enskede IK årets barn- och ungdomsförening i Svensk fotboll. Det var resultatet av ett gediget arbete runt sin verksamhetsidé, vision, värdegrund och inte minst Enskedemodellen som styrdokument för en sund utveckling av fotbollsspelande barn och ungdomar.

För många blev Enskede en förebild och flera föreningar har följt i deras spår. Inget är dock så bra att det består utan att kontinuerligt uppdateras och eftersom det ständigt kommer in nya personer i och omkring verksamheten måste det hela tiden aktualiseras.

Under en fredag-lördags konferens på Happy Tammsvik gick vi därför igenom de grundläggande bitarna och bakgrunden samt diskuterade stommen i Enskedemodellen för att ytterligare förtydliga och aktualisera den. Vi diskuterade även kvalitetssäkring, implementationsstrategier och handlingsplaner.

Enskedemodellen kommer att leva länge än och fortsätta vara en förebild för många andra föreningar. Absolut välförtjänt

Konferens runt Enskedemodellen på Happy Tammsvik 2020